Školenie rozhodcov III. triedy – Martin 2012

V dňoch 6.-7. januára 2012 sa v Martine uskutoční základné školenie volejbalových rozhodcov III. triedy.

 

Pozvánka a predbežný program s návratkou.doc

Všetkým, ktorí prejavili záujem o rozhodcovskú činnosť vo volejbale a nahlásili sa u niektorého z členov Prezídia AVR alebo u členov poverených riadením regiónov, bola v apríli zaslaná prihláška s návratkou a programom školenia. Pravidlá volejbaluSúťažný poriadok volejbalu, ktoré nájdete na tejto stránke, si budete musieť naštudovať, pretože na konci školenia Vás čaká preskúšanie vo forme testu.

Školenie sa uskutoční len v prípade, že sa prihlási 10 alebo viac účastníkov.

Ak máte záujem stať sa rozhodcom, kontaktujte Fedora Hnáta, alebo ktoréhokoľvek volejbalového rozhodcu vo vašom okolí.

Dokumenty na stiahnutie:
Súťažný poriadok volejbalu
Pravidlá volejbalu   

Pokyny pre účastníkov:

1/ Zraz účastníkov školenia je v piatok 6. januára  2012 v Ústave farmakológie JLF UK Sklabinská 26,  MARTIN, príchod do 10,00 hodiny, a trvá do soboty 7.januára 2012 (ukončenie sa predpokladá v popoludňajších hodinách okolo 17.00).

 

2/ Poplatok za školenie  rozhodcov je 15 € – uhradiť pri prezentácii , príp. prevodom na č.ú. 2624430251/1100, to  je zároveň poplatok za licenciu  C na ročník 2011/12.

 

3/ Náklady na cestu, ubytovane a stravu si hradí účastník sám. Ubytovanie je zabezpečené pri nahlásení vopred v SOU strojárenskom Martin (6 €/noc) a stravovanie (obedy, večere) bude možné v blízkej reštaurácii.

 

4/ Na školenie je nutné priniesť: 1 ks fotografia na rozhodcovský preukaz (ako na pas alebo občiansky preukaz), písacie pomôcky, športové oblečenie, športovú obuv, píšťalku (odporúča sa značka FOX Classic), finančný hotovosť na zakúpenie povinných rozhodcovských potrieb:

-          tričko biele krátky rukáv  AVR(Asociácia volejbalových rozhodcov) a 2ks šnúrka na píšťalku , dostane každý úspešný absolvent školenia  zdarma  na mieste v Martine.

-          tričko modré s krátkym rukávom AVR  - 21 €

-          tričko modré s dlhým rukávom AVR -  20€ 

-          mikina AVR - 21 €

-          rozhodcovská žltá a červená  karta s obalom - 11 €

-          čiapka šiltovka AVR - 8 € - nepovinná

 

Tento materiál si bude možné zakúpiť v Martine na školení, alebo neskôr u Fedora Hnáta (pokyny nájdete tu) .

 

5/ Dokumenty: pravidlá volejbalu  (2011-2012), súťažný poriadok  volejbalu, casebook – je potrebné stiahnuť a doniesť na školenie  z internetovej stránky www.avr-sr.sk. Tieto dokumenty je potrebné si vopred naštudovať!!!

 

6/ Návratku zašlite  mailom       do 18. decembra  2011 !!!     na adresu:

Ing. Fedor Hnát , E-mail: fhnat@trinet.sk , mobil 0918 080 221.

 

Prosím všetkých účastníkov školenia o dôsledné dodržanie týchto pokynov . Na prípadné nejasnosti rád odpovie Fedor Hnát .    

Program školenia rozhodcov III. triedy.

Vedúci akcie: Fedor Hnát

Lektori: Porvazník, Mokrý

6. januára 2012 (piatok):

Príchod do 10,00

10,00 – 10,30            Prezentácia a všeobecné pokyny pre účastníkov školenia.

10,30 – 13,00            Výklad pravidiel volejbalu.

13,00 – 14,00            Obed.

14,00 – 22,00            Výklad pravidiel volejbalu, športovo technické dokumenty, večera.

 

 

7. januára  2012 (sobota):

7,30 –  8,00              Raňajky.

8,00 -  9,00               Testy z pravidiel volejbalu.

9,00 – 13,00             Praktické rozhodovanie na modelovanom stretnutí , diskusia.

13,00 – 14,00            Obed.

14,00 – 15,30            Zápis o stretnutí.

15,30 – 16,00            Vyhodnotenie testu.

16,00 – 16,30            Vyhodnotenie a uklončenie školenia.

 

 

 

Jednotlivé časy sa spresnia podľa potreby .

 

 

 

 

 

N á v r a t k a

Záväzná prihláška

 

(Titul) meno a priezvisko:                      .....................................................................................................

Dátum narodenia :                                ......................................................................................................

Bydlisko (adresa, PSČ): ......................................................................................................

Tel. číslo:                                 ......................................................................................................

Zamestnanie:                            ......................................................................................................

E-mail.  adresa :           (musíte mať)                            ......................................................................................................

Veľkosť oblečenia (S,M,L,XL,XXL,XXXL) :

 

Týmto sa záväzne prihlasujem na školenie rozhodcov v Martine  v termíne                 

 

6.-7.1.2012. (žiadam – nežiadam zabezpečiť ubytovanie).

 

 

..........................................

Podpis účastníka školenia   /netreba skenovať/