Školenie rozhodcov III. triedy – Martin 2011

V dňoch 7.-9. januára 2011 sa v Martine uskutočnilo základné školenie volejbalových rozhodcov III. triedy.

Školenia sa zúčastnilo 8 adeptov a po absolvovaní praktickej časti i teoretického preskúšania sa novými členmi AVR a rozhodcami v licencii C stali:

·         Ing. Michal Blažo

·         Roman Bydžovský

·         Andrea Fačkovcová

·         Lukáš Chudý

·         Ing. Peter Mudrík

·         Ing. Zuzana Rišianová

·         Mgr. Peter Šafář

·         Štefan Valkovič

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri „práci“ s píšťalkou...

P1000282.JPG P1000287.JPG P1000288.JPG P1000292.JPG

 

Najbližšie školenie sa uskutoční pravdepodobne v lete 2011. Ak máte záujem stať sa rozhodcom, kontaktujte Fedora Hnáta, alebo ktoréhokoľvek volejbalového rozhodcu vo vašom okolí.

 

Pozvánka a predbežný program s návratkou.doc

Všetkým, ktorí prejavili záujem o rozhodcovskú činnosť vo volejbale a nahlásili sa u niektorého z členov Prezídia AVR alebo u členov poverených riadením regiónov, bola v apríli zaslaná prihláška s návratkou a programom školenia. Pravidlá volejbaluSúťažný poriadok volejbalu, ktoré nájdete na tejto stránke, si budete musieť naštudovať, pretože na konci školenia Vás čaká preskúšanie vo forme testu.

Školenie sa uskutoční len v prípade, že sa prihlási 10 alebo viac účastníkov.

Ak máte záujem stať sa rozhodcom, kontaktujte Fedora Hnáta, alebo ktoréhokoľvek volejbalového rozhodcu vo vašom okolí.

Dokumenty na stiahnutie:
Súťažný poriadok volejbalu
Pravidlá volejbalu   

Pokyny pre účastníkov:

1/ Zraz účastníkov školenia je 7. januára  2011 v Ústave farmakológie JLF UK Sklabinská 26,  MARTIN, príchod do 17, 00 hodiny, a trvá do nedele 9.januára 2011 (ukončenie sa predpokladá v popoludňajších hodinách okolo 14.30).

 

2/ Poplatok za školenie  rozhodcov je   15 € – uhradiť pri i prezentácii , to  je zároveň poplatok za licenciu    C   na ročník 2010/11.

 

3/ Náklady na cestu, ubytovane a stravu si hradí účastník sám. Ubytovanie je zabezpečené pri nahlásení vopred v SOU strojárenskom Martin (6 €/noc) a stravovanie (obedy, večere) bude možné v blízkej reštaurácii.

 

4/ Na školenie je nutné priniesť: 1 ks fotografia na rozhodcovský preukaz (ako na pas alebo občiansky preukaz), písacie pomôcky, športové oblečenie, športovú obuv, píšťalku (odporúča sa značka FOX Classic), finančný hotovosť na zakúpenie povinných rozhodcovských potrieb:

-          tričko biele krátky rukáv  AVR(Asociácia volejbalových rozhodcov) a 2ks šnúrka na píšťalku , dostane každý úspešný absolvent školenia  zdarma  na mieste v Martine.

-          tričko modré s krátkym rukávom AVR  - 21 €

-          tričko modré s dlhým rukávom AVR -  20€ 

-          mikina AVR - 21 €

-          rozhodcovská žltá a červená  karta s obalom - 11 €

-          čiapka šiltovka AVR - 8 € - nepovinná

 

Tento materiál si bude možné zakúpiť v Martine na školení, alebo neskôr u Fedora Hnáta (pokyny nájdete tu) .

 

5/ Dokumenty: pravidlá volejbalu  (2009-2012), súťažný poriadok  volejbalu, casebook – je potrebné stiahnuť a doniesť na školenie  z internetovej stránky www.avr-sr.sk. Tieto dokumenty je potrebné si vopred naštudovať!!!

 

6/ Návratku zašlite  mailom       do 19.decembra  2010 !!!     na adresu:

Ing. Fedor Hnát , E-mail: fhnat@trinet.sk , mobil 0918 080 221.

 

Prosím všetkých účastníkov školenia o dôsledné dodržanie týchto pokynov . Na prípadné nejasnosti rád odpovie Fedor Hnát .    

Program školenia rozhodcov III. triedy.

Vedúci akcie: Fedor Hnát

Lektori: Mokrý + bude doplnené

7. januára  2011  (piatok):

Príchod do 17,00

17,00 – 17,30    Prezentácia a všeobecné pokyny pre účastníkov školenia

17,30 – 19,00    Výklad pravidiel volejbalu

19,00 – 20,00    Súťažný poriadok volejbalu a športové dokumenty

21,00 – 22,00    Výklad pravidiel volejbalu

 

8. januára  2011 (sobota):

8,00 -  9,00       Zápis o stretnutí

9,00 – 13,00      Výklad pravidiel volejbalu

13,00 – 14,00    Prestávka na obed

14,00 – 20,00    Praktické rozhodovanie na modelovanom stretnutí , diskusia

20,00 – 20,30    Večera

20,30 – 22,00    Výklad pravidiel volejbalu, diskusia

 

9. januára  2011 (nedeľa):

 9,00 – 10,00     Testy z pravidiel volejbalu

10,00 – 13,00    Zápis o stretnutí

13,00 – 13,30    Prestávka na obed

13,30 – 14,00    Vyhodnotenie testu

14,00 – 14,30    Vyhodnotenie školenia

14,30    Ukončenie školenia

 

Jednotlivé časy sa spresnia podľa potreby.

 

 

 

 

N á v r a t k a

Záväzná prihláška

 

(Titul) meno a priezvisko:                      .....................................................................................................

Dátum narodenia :                                ......................................................................................................

Bydlisko (adresa, PSČ): ......................................................................................................

Tel. číslo:                                 ......................................................................................................

Zamestnanie:                            ......................................................................................................

E-mail.  adresa :           (musíte mať)                            ......................................................................................................

Veľkosť oblečenia (S,M,L,XL,XXL,XXXL) :

 

Týmto sa záväzne prihlasujem na školenie rozhodcov v Martine  v termíne                 

 

7.-9.1.2011 (žiadam – nežiadam zabezpečiť ubytovanie).

 

 

..........................................

Podpis účastníka školenia   /netreba skenovať/