Seminár európskych volejbalových rozhodcov, Dunajská Streda, 13.-15.5.2011

http://www.cev.lu/mmp/online/website/news/news_online/754/19852_EN.html

http://www.fivb.org/viewPressRelease.asp?No=28553&Language=en

V dňoch 13.-15. mája 2011 sa v priestoroch hotela Legend v Dunajskej Strede (SVK) uskutočnil Európsky seminár volejbalových rozhodcov. Toto podujatie, ktoré sa spravidla koná raz za dva roky, zastrešuje CEV a v tomto roku ho organizovala Slovenská volejbalová federácia v spolupráci s Asociáciou volejbalových rozhodcov. Počas vyčerpávajúceho programu dostali takmer 60 účastníci z 38 európskych krajín (vrátane viacerých členov Európskej komisie rozhodcov – ERC, komisie rozhodcov FIVB a komisie pravidiel FIVB) informácie o činnosti ERC ako aj o aktualitách z plážového volejbalu.

Odborná časť podujatia bola venovaná postaveniu rozhodcu v modernom volejbale. Pozvanie podeliť sa so svojimi poznatkami v oblasti športovej psychológie prijal Tomáš Gurský, renomovaný športový psychológ zo Slovenska, ktorý spolupracuje s viacerými úspešnými reprezentantmi ako aj rozhodcami vo futbale a basketbale. Fred Kröger (GER), sekretár ERC, prezentoval svoje názory a odporúčania v oblasti vodcovstva a komunikácie rozhodovania na najvyššej úrovni (high-level refereeing). Okrem neho sa niektorým psychologickým stratégiám venoval vo svojom príspevku aj Klas Hejdenberg zo Švédska. Jednoznačným oživením bola aj účasť Igora Prieložného (SVK), mnohonásobného reprezentanta ČSSR a úspešného klubového i reprezentačného trénera, ktorý rozprúdil diskusiu o pohľade hráča a trénera na činnosť rozhodcov počas vrcholných stretnutí. Ďalšie slovenské zastúpenie medzi prednášajúcimi bolo v podaní Juraja Mokrého. V prednáške a následnej práci v skupinách sa venoval problematike overovania teoretických poznatkov rozhodcov (testovanie), kde sa aj v spolupráci s plénom hľadali jeho optimálne spôsoby.

Celé podujatie viedol prezident ERC, Jan Rek zo Švajčiarska, rodák z Bratislavy. V jeho nedeľnom vystúpení predstavil nový spôsob a systém hodnotenia rozhodcov, ktorý vypracovala ERC a postupne sa zavádza aj v rámci svetových súťaží. Potešiteľné bolo počuť z jeho úst opakované slovách chvály na výbornú organizáciu seminára a ochotu SVF napomôcť tým ďalšiemu rozvoju volejbalových rozhodcov v Európe, ktorí sa považujú za najlepších aj v rámci FIVB. Citujúc jeho slová: „Tohtoročný seminár európskych volejbalových rozhodcov možno považovať za jeden z programovo najnáročnejších, kde sa podarilo vďaka spektru vynikajúcich prednášateľov rozanalyzovať postavenie rozhodcu v modernom volejbale z rôznych aspektov. Napriek tomu sa aj vďaka organizátorom, ktorým v mene CEV srdečne ďakujem, podarilo nájsť si popri intenzívnom rokovaní čas na večerné posedenie (get-together) a príležitosť na výmenu poznatkov z národných súťaží.“ 

Súhrnná informácia (minutes) aj so všetkými prezentáciami budú v krátkom čase dostupné na stránke CEV.

Dunajska_Streda_ERC_seminar_2011_web.jpg

Účastníci semináru ERC v Dunajskej Strede.

 

ERC_DS_2011_otvorenie.jpg

Dr. Jan Rek, prezident ERC a Igor Porvazník, prezident AVR, pri otvorení semináru v Dunajskej Strede

Fotogaléria