RCO MIM

Selce 2011

  - prvé info

  - výsledky

  - fotogaléria

Selce 2010

  - prvé info

  - výsledky

  - fotogaléria

Lipovce 2009

  - prvé info

  - výsledky

  - fotogaléria

Vyhne 2008

  - prvé info

  - výsledky

  - fotogaléria

Vyhne 2007

  - prvé info

  - výsledky

  - fotogaléria

Mošovce 2006

  - prvé info  

  - výsledky

  - fotogaléria 

Belušské Slatiny 2005

  - prvé info  

  - výsledky

  - fotogaléria 

Belušské Slatiny 2004

  - prvé info  

  - výsledky 

  - fotogaléria 

Belušské Slatiny 2003

  - prvé info  

  - výsledky  

  - fotogaléria 

Vyhne 2002

  - info

  - výsledky

  - fotogaléria

Belušské Slatiny 2001

  - info

  - výsledky

  - fotogaléria

Spä