12. ročník rozhodcovského turnaja

 

Referees` Cup Open

Memoriál Igora Martona

 

Pozvánka na RCO.doc (English)

 

Bulletin RCO (pdf)

 

sa uskutoční na základe rozhodnutia Prezídia AVR a dohody s poskytovateľom priestorov cez víkend 17.-19. júna 2011 v rekreačnom stredisku Selce-Čachovo (5 km od Banskej Bystrice, www.selce-cachovo.sk). Mapa (pdf)

 

Bližšie informácie:

Pre turnaj RCO MIM 2011 majú právo účasti (bez vekového obmedzenia):

v  družstvá rozhodcov AVR podľa jednotlivých regiónov, bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou

v  družstvo P AVR zložené z rozhodcov AVR, bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou

v  družstvá pozvaných rozhodcov zo zahraničia (CZE, HUN, POL), bez rozdielu pohlavia a s platnou licenciou

v  družstvo trénerov zo Slovenska, bez rozdielu pohlavia s platnou licenciou

v  družstvá novinárov a pracovníkov médií, bez rozdielu pohlavia

v  družstvá sponzorov, bez rozdielu pohlavia

v  rodinní príslušníci rozhodcov AVR (t.j. – manžel(ka) alebo druh(žka), syn alebo dcéra), ktorí súčasne musia byť minimálne členmi AVR

Počet zúčastnených družstiev schvaľuje a mení podľa potreby a možností usporiadateľa TK RCO MIM 2011 pred začatím turnaja.

Každý jednotlivý rozhodca AVR má právo, pred začiatkom turnaja slobodne sa rozhodnúť, za ktoré družstvo (región alebo P AVR) nastúpi. V prípade, že rozhodca AVR sa zúčastňuje na RCO MIM 2011 s rodinným príslušníkom, tento automaticky nastupuje za rovnaké družstvo, ktoré si vybral pred začiatkom turnaja rozhodca AVR.

Počas turnaja je zakázané meniť družstvo, za ktoré rozhodca AVR nastúpil na začiatku turnaja. Výnimku, iba v prípade problémov družstiev zložených z novinárov a sponzorov, môže povoliť TK

Miesto turnaja: Selce-Čachovo

Ubytovanie: Penzión Čachovo (www.penzioncachovo.sk), Penzión Pod Margušovom (www.penzion-selce.sk)

Náklady: Na výber sú 3 varianty, z ktorých si môže účastník RCO vybrať:

01 – 70,- €   (PIA-NE) - príchod 17.6.2011, 2x večera, 2x raňajky, obed, 2x ubytovanie, odchod 19.6.2011

02 – 55,- €   (SO-NE) - príchod 18.6.2011, obed, večera, raňajky, ubytovanie, odchod 19.6.2011

03 – 45,- €   (SO) - príchod 18.6.2011, obed, večera, odchod 18.6.2011

 

V cene je zahrnuté:

v  Strava (podľa variantu):

§  Piatok večera

§  Sobota raňajky, obed, večera formou švédskych stolov, pečené prasa 30kg

§  Nedeľa raňajky

v  Ubytovanie

Ø  Ubytovanie v penzióne Čachovo + časť v penzióne Pod Margušovom

v  Pitný režim (množstvo podľa počtu účastníkov, na predpokladaný počet 80 ľudí):

Ø  Kofola, pivo, minerálka

Ø  tvrdý alkohol každý individuálne podľa chuti (na vlastné náklady)

v  Prenájom ihrísk (1 antukové, 1 umelé)

v  Tričko RCO

v  Trofeje pre prvé 3 družstvá + drobné ceny pre jednotlivcov

 

Turnaj podporili:

 

http://dean7.jfmed.uniba.sk/exchange/Mokry/Inbox/No%20Subject-2491.EML/1_multipart_xF8FF_2_Cierna_Hora_logo.jpg/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/Cierna_Hora_logo.jpg?attach=1  http://dean7.jfmed.uniba.sk/exchange/Mokry/Inbox/No%20Subject-2491.EML/1_multipart_xF8FF_3_Infra-Services_logo.jpg/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/Infra-Services_logo.jpg?attach=1  http://dean7.jfmed.uniba.sk/exchange/Mokry/Inbox/No%20Subject-2491.EML/1_multipart_xF8FF_4_Kofola_logo.jpg/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/Kofola_logo.jpg?attach=1 http://dean7.jfmed.uniba.sk/exchange/Mokry/Inbox/No%20Subject-2491.EML/1_multipart_xF8FF_5_Master-Lock_logo.jpg/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/Master-Lock_logo.jpg?attach=1 http://dean7.jfmed.uniba.sk/exchange/Mokry/Inbox/No%20Subject-2491.EML/1_multipart_xF8FF_6_SB-security_logo.jpg/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/SB-security_logo.jpg?attach=1 Logo SEPS.jpg http://dean7.jfmed.uniba.sk/exchange/Mokry/Inbox/No%20Subject-2491.EML/1_multipart_xF8FF_8_Solarium_Humenne_logo.jpg/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/Solarium_Humenne_logo.jpg?attach=1 

 

Predpokladaný program:

17.6.2011 piatok

v  cca 20:00 – 21:00  večera

v  voľný program

18.6.2011 sobota

v  8:00  raňajky

v  8:30  oficiálne otvorenie turnaja

v  9:00  turnaj

v  12:00 – 13:00  obed

v  13:30 turnaj

v  19:00  vyhodnotenie turnaja

v  19:30 večera

v  voľný program

19.6.2011 nedeľa

v  9:00  raňajky

v  10:30  uvoľnenie izieb

v  odchod

 

Organizácia turnaja: v závislosti od počtu prihlásených družstiev. Pravdepodobne rozdelenie do dvoch skupín a následne play-off (semifinále a finále).

 

Navrhované družstvá:

"Východ"

"Bratislava"

"Stred“

"Západ"

 

Pozvané družstvá:

"Českí rozhodcovia"

"Maďarskí rozhodcovia"

"Poľskí rozhodcovia"

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16.5.2011 a to priamo organizátorom e-mailom na adresu Miroslav.sarka@gmail.com

Podmienkou účasti je zaplatenie sumy zodpovedajúcej vybranému variantu. Jednotlivé sumy je potrebné poukázať do 30.5.2011 na účet AVR vedený v Tatra banke, číslo účtu: 2624430251/1100, variabilný symbol je číslo Vášho rozhodcovského preukazu, špecifický

symbol je číslo variantu (01, 02, 03). Do poznámky alebo informácie pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko. Ideálny spôsob je bankový prevod alebo priamy vklad v hociktorej pobočke Tatra banky.

 

Oneskorené prihlásenie po termíne + 10€ k cene

Storno poplatok (odhlásenie sa po termíne na prihlasovanie)  20€

 

v  Pozvánka na RCO.doc

 

v  Bulletin RCO (pdf)

 

v  Mapa (pdf)

 

v  Zoznam účastníkov (xls)

 

 

Kontakt na organizátorov:

Táňa Vestenická, tvestenicka@chello.sk  

Miroslav Sarka, miroslav.sarka@gmail.com  

Igor Schimpl, igor.schimpl@centrum.sk