Pokyny k hodnoteniu rozhodcov 2011/2012

Posledná úprava: 19. 8. 2011 10:26

            V záujme sprehľadnenia a objektivity hodnotení sa upustilo v súťažiach riadených Súťažnou komisiou SFV od pôvodného systému a prešlo sa na systém hodnotenia členmi Zboru hodnotiacich.

Žiaľ, napriek opakovanej snahe systém celoplošného hodnotenia rozhodcov v tejto podobe nebol úplne postačujúci. Na základe uvedeného bol pripravený návrh a boli schválené nové Kritérií hodnotenia rozhodcov 2009-2013, ktorých znenie môžete nájsť tu.

            Členmi Zboru hodnotiacich môžu byť členovia AVR, a to najmä bývalí medzinárodní rozhodcovia a bývalí rozhodcovia najvyšších súťaží, ako aj súčasní medzinárodní rozhodcovia. Ich zoznam bude každoročne schválený Prezídiom AVR na septembrovom/októbrovom zasadnutí a je platný pre jeden súťažný ročník. Pri výbere členov Zboru hodnotiacich sa berie do úvahy aj regionálne zastúpenie. Návrh na členov Zboru hodnotiacich predkladá po dohode Úsek hodnotenia, Úsek školení a Úsek delegácií.

            Predpokladom úspešného zavedenia systému hodnotenia je spolupráca a ochota najmä členov Zboru hodnotiacich. Ich úlohou bude navštevovať stretnutia v mieste svojho bydliska, na miestach, kde rozhodujú svoje stretnutia (v prípade medzinárodných rozhodcov) alebo aj inde. Po pozretí si a zhodnotení stretnutia sa odporúča prediskutovať jeho priebeh a zvládnutie s hodnoteným rozhodcom a vyplniť tlačivo na hodnotenie rozhodcov.

            Členovia Zboru hodnotiacich budú pravidelne zasielať vyplnené tlačivá vedúcemu Úseku hodnotenia, ktorý ich spracuje a aktuálny stav hodnotení (počty) u jednotlivých rozhodcov poskytne na zverejnenie na internetovej stránke AVR (www.avr-sr.sk). 

Z dôvodu zmeny systému hodnotenia a v záujme sprehľadnenia toho, na ktoré zápasy pôjde kto „hodnotiť“, budú na stránke AVR (www.avr-sr.sk) priebežne dopĺňané k vybraným stretnutiam mená hodnotiacich podľa vzdialenosti od miesta bydliska a konania stretnutia prípadne tak, aby príslušného hodnotiaceho mohli cestou rozhodcovia dopraviť do miesta stretnutia (je vhodné, aby delegát vopred kontaktoval delegovaných rozhodcov).

Upozornenie: rozhodcov AM budú hodnotiť len hodnotiaci s licenciou D – Derevjanik, Dubovec, Hank, Kovalík, Šteliar. Ostatných rozhodcov (A, B, C) môžu hodnotiť všetci členovia Zboru hodnotiteľov.

Žiaľ ani v nasledujúcej sezóne nemá AVR prostriedky na kompenzovanie akýchkoľvek výdavkov spojených s Vašou činnosťou (okrem symbolickej odmeny 100 Sk za hodnotenie – odmena bola zvýšená na základe rozhodnutia P-AVR), preto je takáto delegácia nezáväzná.

Tabuľka lokalít pôsobenia jednotlivých hodnotiacich:

Meno hodnotiaceho

Miesto bydliska a lokalita pôsobenia

Bajči Peter

Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec

Daruľa Dušan

Martin, Žilina, Prievidza, K. N. Mesto, Žiar n. H., Zvolen, B. Bystrica, D. Kubín

Derevjanik Štefan

Ľubica, Poprad, S. N. Ves, S. Belá, Kežmarok, S. Ľubovňa, L. Hrádok

Dovičovič Dušan

Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec

Dubovec Viliam

Ružomberok, D. Kubín, L. Hrádok, Martin, Žilina, B. Bystrica, Dubová, Hnúšťa

Fatrdla Zdenko

Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec

Hank Štefan

Prešov, Vranov n. T., Košice, Bardejov, Svidník, Stará Ľubovňa

Hodoň Dušan

Žilina, Martin, Púchov, K. N. Mesto, Prievidza, Nové Mesto n. V., Piešťany, Trenčín

Kovalík Vladimír

Banská Bystrica, Zvolen, Hriňová, Lovinobaňa, Dubová, Podbrezová, Hnúšťa

Kováčik Marian

Prievidza, Trenčín, Nitra, Žiar n. H., Zvolen, Martin, Žilina, Púchov

Matis Peter

Nitra, Levice, Komjatice, Komárno, N. Mesto n. V.

Mokrý Juraj

Martin, Žilina, Prievidza, K. N. Mesto, Žiar n. H., Zvolen, B. Bystrica, D. Kubín

Porvazník Igor

Vyšné Hágy, Poprad, S. N. Ves, S. Belá, Kežmarok, S. Ľubovňa, L. Hrádok, Prešov

Schimpl Igor

Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Senica

Šteliar Pavol

Košice, Prakovce, Prešov, Šaca

Tomčáni Jozef

Žiar n. H., Zvolen, Hriňová, Martin, Nitra, Vráble, Prievidza, Lovinobaňa-Lučenec

Vaško Pavel

Zvolen, Banská Bystrica, Hriňová, Lovinobaňa-Lučenec, Žiar n. H., Detva

Viktoríni-Lisá Danica

Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok prosím kontaktujte Juraja Mokrého, zodpovedného za úsek hodnotenia P-AVR.

Dokumenty v *.pdf formáte:   

Dokumenty v *.doc formáte: