Šestkový volejbal

- Pravidlá 2011 (pdf) Nové 15.8.2119

- Zmeny pravidiel 2010 (pdf) Nové 4.10.2010

- Zmeny pravidiel 2009 (pdf) Nové 30.7.2009

- Výučbový film – dotyky siete 2009 (video) Nové 30.7.2009

- Casebook 2010 (pdf) Nové 10.8.2010

- Hrací protokol (pdf) Aktualizované 13.8.2010

- Čiaroví rozhodcovia – metodický list (pdf) Aktualizované 13.8.2010

- Druhý rozhodca – metodický list (pdf) Aktualizované 13.8.2010

- Pravidlá 2005 (pdf)

- Casebook 2009 (pdf)

- Casebook 2007 (pdf)

- diaľkové testy

- Bergerove tabuľky

- Signalizácia  

- Protest  

- Medzinárodný zápis (pdf)  verzia 2009

- Medzinárodný zápis – pokyny (doc)

- Malý zápis A4.pdf 

- Malý zápis – pokyny (doc

 


Dokumenty v anglickom jazyku

- ERC seminár 2003

- ERC seminár 2002

- Official rules 2011 (len text) (pdf)Nové

- Casebook 2011 (pdf)Nové

- Guidelines and Instructions 2011.pdf  Nové

- Official rules 2009 (pdf)

- Scoresheet.pdf  verzia 2009 (medzinárodný zápis)

- Line-up sheet.pdf (Lístky na postavenie)

- Stránka FIVB – rozhodcovia a pravidlá (link) Nové

- Interaktívne pravidlá FIVB (link) Nové

Späť