Správca stránky:

 

Otázky a pripomienky zasielajte na e-mailovú adresu

mokry@jfmed.uniba.sk

 

Adresa:

ASOCIÁCIA VOLEJBALOVÝCH ROZHODCOV

Junácka 6

823 80 Bratislava

IČO: 317 942 54

Bankové spojenie: Tatra Banka Bratislava a. s.

č. účtu: 262 443 0251 / 1100

 

Prezident AVR - Bc. Igor Porvazník              Kontakt