DOKUMENTY

- Zápisnica P-AVR 3/11 Nové

- Valné zhromaždenie 2011

- Zápisnica P-AVR 2/11

- Zápisnica P-AVR 1/11

- Zápisnica P-AVR 4/10

- Valné zhromaždenie 2010

- Zápisnica P-AVR 3/10

- Zápisnica P-AVR 2/10

- Zápisnica P-AVR 1/10

- Zápisnica P-AVR 4/09

- Valné zhromaždenie 2009

- Zápisnica P-AVR 3/09

- Zápisnica P-AVR 2/09

- Zápisnica P-AVR 1/09

- Zápisnica P-AVR 4/08

- Zápisnica P-AVR 3/08

- Zápisnica P-AVR 2/08

- Valné zhromaždenie 2008

- Zápisnica P-AVR 1/08

- Zápisnica P-AVR 7/07

- Zápisnica P-AVR 6/07

- Zápisnica P-AVR 5/07

- Zápisnica P-AVR 4/07

- Valné zhromaždenie 2007

- Zápisnica P-AVR 3/07

- Zápisnica P-AVR 2/07

- Zápisnica P-AVR 1/07

- Zápisnica P-AVR 7/06

- Zápisnica P-AVR 6/06

- Zápisnica P-AVR 5/06

- Zápisnica P-AVR 4/06

- Valné zhromaždenie 2006

- Zápisnica P-AVR 3/06

- Zápisnica P-AVR 2/06

- Zápisnica P-AVR 1/06

- Zápisnica P-AVR 5/05

- Zápisnica P-AVR 4/05

- Valné zhromaždenie 2005

- Zápisnica P-AVR 3/05

- Zápisnica P-AVR 2/05

- Zápisnica P-AVR 1/05

- Zápisnica P-AVR 5/04

- Zápisnica P-AVR 4/04

- Stanovy AVR

- Zápisnica P-AVR 3/04

- Valné zhromaždenie 2004

- Zápisnica P-AVR 2/04

- Zápisnica P-AVR 1/04

- Zápisnica P-AVR 6/03

- Zápisnica P-AVR 5/03

- Zápisnica P-AVR 4/03

- Zápisnica P-AVR 3/03

- Valné zhromaždenie 2003 

- Zápisnica P-AVR 2/03

- Zápisnica P-AVR 1/03

- Zápisnica P-AVR 7/02

- Zápisnica P-AVR 6/02

- Zápisnica P-AVR 5/02

- Zápisnica P-AVR 4/02

- Uznesenie VZ 2002

- Zápisnica VZ 2002

- Zápisnica P-AVR 3/02

- Zápisnica P-AVR 2/02

- Zápisnica P-AVR 1/02

- Zápisnica P-AVR 8/01

- Zápisnica P-AVR 7/01

- Uznesenie VZ  2001

- Valné zhrom. 2001

- Zápisnica P-AVR 6/01

- Plán zasadnutí P-AVR

- Zápisnica P-AVR 5/01

- Valné zhrom. 2000

Domov