Valné zhromaždenie AVR 2011

Posledná úprava: 8. 6. 2011

 

Sobota, 28.5. 2011 od 10,00 hod. (prezentácia od 9.30)

Martin, Sklabinská 26, 03601 Martin (areál predklinických ústavov Jesseniovej lekárskej fakulty UK, smer Tomčany, Sklabiňa, Biotika)

 

Zoznam prítomných delegátov a hostí:

 

Delegáti (27) :

za Prezídium AVR (7): pp. I. Porvazník, J. Mokrý, T. Vestenická, M. Sarka, I. Schimpl, F. Hnát, P. Höger

za oblasť Bratislava (5+3): pp. Z. Fatrdla, M. Bernáth, M. Smolko, M. Svorenčík, J. Timko (náhradníci: pp. M. Juráček, A. Gerboc, V. Zakuťanský)

za oblasť Západ (4+2): pp. F. Tiršel, A. Fačkovcová, J. Matúš, T. Kicsindi (náhradníci: pp. B. Kováč, M. Pivarček)

za oblasť Stred (6+2): pp. P. Andrejčák, J. Ďalog, Š. Faulhammer, Ľ. Kohút, M. Kováčik, R. Bydžovský (náhradníci: pp. V. Koščolová, V. Kováčik)

za oblasť Východ (5+2): pp. Š. Derevjanik, B. Toporcer, P. Kašuba, P. Kardošová, A. Végšö (náhradníci: pp. P. Naď, V. Karaffa)

 

Pozvaní členovia Dozornej rady AVR

(3, bez rozhodujúceho hlasu): pp. Š. Hank, D. Daruľa, D. Dovičovič

 

Hostia:

(3): pp. Ľ. Halanda – SVF, J. Koválik – ZVOK, M. Rojko – AVT

 

 

Dokumenty na stiahnutie (MS Word):

 

Archív - VZ 2010