ZAPISOVATELIA

Posledná aktualizácia: 28. 9. 2011 11:16

OBNOVA LICENCIÍ ZAPISOVATEĽOV:

Vlani a predvlani vydané platné licencie zapisovateľa majú platnosť do 31.8.2011. AVR ponúka možnosť vyškolenia/preškolenia zapisovateľov. Kluby, ktoré majú záujem o preškolenie zapisovateľov, ktorým končí platnosť licencie, alebo potrebujú vyškoliť nových zapisovateľov, pošlú svoju požiadavku na adresu prezidenta AVR p. I. Porvazníka  (porvaznik@hagy.sk, i.porvaznik@gmail.com).  Požiadavky zasielajte v dostatočnom časovom predstihu (najneskôr do 10.9.2011), aby bolo možné doručiť predĺžené licencie pred začiatkom súťaží.

Predĺženie platnosti spočíva vo vyplnení diaľkového testu pre zapisovateľov, zaslaní licencie na vyznačenie platnosti a potvrdenia o úhrade poplatku 5 EUR. Bližšie informácie o spôsobe doručenia všetkých dokumentov bude zasielať spolu s testom elektronicky prezident AVR I. Porvazník ako odpoveď na vopred zaslaný e-mail s požiadavkou preškolenia.

Školenie nových zapisovateľov sa uskutoční v období septembri alebo začiatkom októbra 2011, minimálny počet záujemcov na školenie je 10 osôb, miesto bude stanovené podľa záujemcov alebo v Bratislave (pri turnaji – podľa dohody s organizátormi, bude oznámené neskôr),

Školenia nových zapisovateľov:

1.10.2011

Žiar nad Hronom

Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2

Kontakt :

Alena Bieliková

0905/862 368

 

2.10.2011

od 10.00 hod

zasadačka ŠH Mladosť, Trnavská ul. v Bratislave

kontakt: Danica Viktoríni Lisá  d.lisa@chello.sk, danica.lisa@itelligence.sk 0905 263 888,  0903 229 133

 

8.10.2011

NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bardejovská 38/A, Prešov - Ľubotice

(Pri výškovej budove Kronospan)

Kontakt :

Štefan Hank

0905/486 313

 

 

Podmienky účasti:

·         Uhradenie poplatku za školenie (kolektívne min 10 účastníkov - 8,50 EUR, individuálne – 15 EUR) - účastník predloží doklad o zaplatení školiteľovi. Bankové spojenie: Tatra Banka Bratislava a. s. č. účtu: 262 443 0251 / 1100

 

Potrebné si priniesť:

 

Licencia zapisovateľa:

 

 

Dokumenty pre zapisovateľov

·         Metodický list č. 01 – zapisovateľ volejbalového stretnutia (v skrátenej forme)

·         Metodický list č. 02 – asistent zapisovateľa volejbalového stretnutia (v skrátenej forme)

·         Pokyny pre písanie medzinárodného zápisu FIVB

·         Medzinárodný zápis – zapisovanie trestov

·         Protest kapitána do zápisu

·         Medzinárodný zápis – VB Scoresheet (pdf)

·         Zápis pre výmenu libera – R-6 Libero player control sheet (pdf)

·         Zápis pre výmenu libera (MS Excel)

·         Písanie zápisu pre výmenu libera

·         Lístky na postavenie – R-5 Line up sheet (pdf)